PRIVACY STATEMENT.

  Privacy- en cookieverklaring 
  Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ICT Service Groep B.V, Leeuweriklaan 14F, 3704 GR Zeist, KvK nr: 58.919.473.

  Versie: 1 januari 2020 versie 2.0
  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Het gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze website www.ictsg.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Doeleinden van gebruik
  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ICT Service Groep B.V in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.  ICT Service Groep B.V gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ICT Service Groep B.V, haar relaties en haar medewerkers;
  • het verzenden van de nieuwsbrief.

  Omschrijving van de persoonsgegevens 
  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

  • NAW-gegevens; 
  • bedrijfsgegevens; 
  • functie; 
  • btw-nummer; 
  • geslacht;  
  • e-mailadres; 
  • (mobiel) telefoonnummer; 
  • geboortedatum; 
  • IP-adres; 
  • technische browserinformatie; 
  • cookie ID;  
  • klik- en surfgedrag;  
  • social media account. 

  Bewaartermijnen 
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.  

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 
  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.  

  Gegevensbeveiliging 
  ICT Service Groep B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding. 

  Op de hoogte blijven van het laatste ICTSG-nieuws?

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.